Εκστρατεία προληπτικής ιατρικής στο Νομό Ξάνθης

Απρίλιος 2015
Εκστρατεία προληπτικής ιατρικής στο Νομό Ξάνθης

Τον Απρίλιο 2015, παράλληλα με την εμβολιαστική δράση στην περιοχή του Ν. Ξάνθης, ομάδα εθελοντών γιατρών της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, εξέτασαν παιδιά ηλικίας έως και 18 ετών που προσήλθαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο, εξέδωσαν πιστοποιητικά υγείας για σχολική χρήση, ενώ σε περιπτώσεις κλινικών ευρημάτων, πρότειναν την παραπομπή του παιδιού για περαιτέρω ιατρική διερεύνηση. Η ομάδα αποτελείτο …

Απρίλιος 2015
Εκστρατεία προληπτικής ιατρικής στο Νομό Ξάνθης
Read More »