«Η γνώση είναι δύναμη»

Μάρτιος – Νοέμβριος 2017
«Η γνώση είναι δύναμη»

Η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ σε συνεργασία με την ΜΚΟ Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε  σειρά από ομιλίες με σκοπό την ενημέρωση γυναικών μεταναστριών και προσφύγων σε θέματα που αφορούν στην φροντίδα των παιδιών, την προσωπική υγιεινή, τις έφηβες, την αντισύλληψη, καθώς και θέματα ευρύτερου γυναικολογικού ενδιαφέροντος. Τις ομιλίες πραγματοποίησαν οι εθελόντιες γιατροί Κουτσουνάκη Έρη, …

Μάρτιος – Νοέμβριος 2017
«Η γνώση είναι δύναμη»
Read More »