Ποιοί Είμαστε

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στοχεύει να εξασφαλίσει αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη και ανθρωπιστική υποστήριξη όπου υπάρχει ανάγκη.

Είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (09121ΑΕΕ15006Ο14Ν-1220), στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09121ΑΕΕ15006Ο14Ν-1105), καθώς και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (109) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Έχει πραγματοποιήσει τρεις Αποστολές στην Αιθιοπία το 20102011 και 2012 και μία Αποστολή στην Τανζανία το 2019.

Στην Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τα Προγράμματα “Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, Όχι Απροστάτευτα”(2012-2017) και “Φροντί-ζουμε την Τρίτη Ηλικία” (2018), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τα Προγράμματα “Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους” (2013- σήμερα) και “Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα”(2019-2020).

Παράλληλα, υλοποιεί και άλλες Δράσεις, απαντώντας σε ανάγκες της κοινωνίας, με τη βοήθεια των εθελοντών της και σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Scroll to Top