Ποιοί Είμαστε

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στοχεύει να εξασφαλίσει αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη και ανθρωπιστική υποστήριξη όπου υπάρχει ανάγκη.

Είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (09121ΑΕΕ15006Ο14Ν-1220), στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09121ΑΕΕ15006Ο14Ν-1105), καθώς και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (109) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Η Aποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ανταποκρίνεται σε ανθρωπιστικές ανάγκες οργανώνοντας Αποστολές στον αναπτυσσόμενο κόσμο, Προγράμματα στην Ελλάδα για ευάλωτες ομάδες, μετανάστες και πρόσφυγες και Πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Έχει πραγματοποιήσει τρεις Αποστολές στην Αιθιοπία το 20102011 και 2012 και μία Αποστολή στην Τανζανία το 2019.

Στην Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τα Προγράμματα “Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, Όχι Απροστάτευτα”(2012-2017), “Φροντί-ζουμε την Τρίτη Ηλικία” (2018) και “Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα”(2019-2020) ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τα Προγράμματα “Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους”(2013- σήμερα) και “WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών”(2020-2022).

Παράλληλα, υλοποιεί και άλλες Δράσεις, απαντώντας σε ανάγκες της κοινωνίας, με τη βοήθεια των εθελοντών της και σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Scroll to Top