Οικονομικά Στοιχεία – Διαφάνεια

Η οργάνωση Αποστολή “ΑΝΘΡΩΠΟΣ” χρηματοδοτείται από δωρεές Κοινωφελών Ιδρυμάτων, χορηγίες εταιρειών στο πλαίσιο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και από ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να βοηθήσουν στο έργο της.

Η δυνατότητα εντοπισμού των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και κινητοποίηση μεγάλου αριθμού εθελοντών, σε συνδυασμό με την λεπτομερή λογοδοσία προς τους υποστηρικτές και την αποτελεσματικότητα και απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, με συνεχή και συνεπή παρουσία τα τελευταία χρόνια, έχει αναδείξει την οργάνωση Αποστολή “ΑΝΘΡΩΠΟΣ” σε ένα αξιόπιστο μέλος της κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας.

Ισολογισμός 2022

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2011 

Scroll to Top