Καταστατικός χάρτης

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει κοινωφελή σκοπό, παρέχοντας δωρεάν ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» είναι ανεξάρτητη οργάνωση και η δράση της δεν καθοδηγείται από οποιαδήποτε πολιτική, οικονομική, θρησκευτική ή άλλη μορφή εξουσίας.

Οι δράσεις μας

Ιατρικές Υπηρεσίες

Διοργανώνουμε, χρηματοδοτούμε και υποστηρίζουμε δράσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών με έμφαση στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας, παροχής ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και υγειονομικής υποδομής

Αποστολές σε αναπτυσσόμενες χώρες και στην Ελλάδα

Προσφέρουμε βοήθεια σε πληθυσμούς που έχουν ανάγκη, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες, σε αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτα ανήλικα ή σε άλλα άτομα που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Εκπαίδευση

Συμβάλλουμε στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων, σε θέματα υγείας με στόχο την ενδυνάμωση.

Συνεργασίες

Αναπτύσσουμε εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς, όπως άλλες M.K.O., τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δίκτυα, καθώς και με φυσικά πρόσωπα που αναπτύσσουν παρεμφερείς δραστηριότητες.

Εθελοντισμός

Προάγουμε τον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά, κινητοποιώντας και εκπαιδεύοντας εθελοντές σε τομείς ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικής προσφοράς.

Η βοήθειά σου μπορεί να κάνει τη διαφορά ! Υποστήριξέ μας

Scroll to Top