Όνομα – Λογότυπο

Το όνομα της οργάνωσης εκφράζει την ουσία του σκοπού της, την προσφορά βοήθειας στον ΄Ανθρωπο, και δηλώνει την προσέγγισή της για την επίτευξη του στόχου μέσω της διοργάνωσης αποστολών για την ανακούφιση του συνανθρώπου.

Αποστολή “ΑΝΘΡΩΠΟΣ”

Στο κέντρο του λογότυπου της οργάνωσης, το χέρι συμβολίζει την προσφορά βοήθειας που παρέχεται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, η καρδιά υπενθυμίζει τα ανιδιοτελή, ανθρωπιστικά κίνητρα, ο σταυρός αντιπροσωπεύει τον τομέα της υγείας και της ιατρικής μέριμνας, ενώ η χρήση του μπλε και λευκού χρώματος παραπέμπουν στην Ελλάδα, χώρα των ιδρυτών και εθελοντών, και έδρα της οργάνωσης.

Scroll to Top