Αποστολές εξωτερικού

Η Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων στην Υγεία, πραγματοποιεί ιατρικές και ανθρωπιστικές αποστολές στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Στόχος των αποστολών αυτών είναι

  • η ιατρική περίθαλψη και θεραπεία ασθενών,
  • η εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των ιατρικών
    μονάδων και
  • η προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού.

Οι αποστολές υλοποιούνται με τη βοήθεια των εθελοντών γιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και διοικητικού δυναμικού της οργάνωσης.

Η βοήθειά σου μπορεί να κάνει τη διαφορά ! Υποστήριξέ μας

Scroll to Top