Άλλες δράσεις

Η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ οργανώνει δράσεις για την στήριξη ευάλωτων πληθυσμών, ανάλογα με τις ιατροφαρμακευτικές και ανθρωπιστικές ανάγκες που παρουσιάζονται.

Ενδεικτικά, τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν :

  • εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής στην Περιφέρεια για τη στήριξη ευπαθών
    κοινωνικών ομάδων,
  • προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού, καθώς και ειδών
    πρώτης ανάγκης, ένδυσης και υπόδησης, σε ιατρικές και κοινωνικές δομές
    στήριξης Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων.
  • προσφορά εξοπλισμού ιατρικής εκπαίδευσης φοιτητών.

Οι δράσεις υποστηρίζονται από τους εθελοντές της οργάνωσης και συνήθως χρηματοδοτούνται από εκστρατείες συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Η βοήθειά σου μπορεί να κάνει τη διαφορά ! Υποστήριξέ μας

Scroll to Top