Άλλες Δράσεις

Η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ οργανώνει δράσεις για την στήριξη ευάλωτων πληθυσμών ανάλογα με τις ιατροφαρμακευτικές και ανθρωπιστικές ανάγκες που παρουσιάζονται, οι οποίες υποστηρίζονται αποκλειστικά από τους εθελοντές της οργάνωσης. Ενδεικτικά, τέτοιες δράσεις είναι: 

 

  • Οι αποστολές προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης, ένδυσης, υπόδησης, ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού σε ιατρικές και κοινωνικές δομές στήριξης Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων. 
  • Οι εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής στην Περιφέρεια για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
  • Η προσφορά εξοπλισμού ιατρικής εκπαίδευσης φοιτητών.
 

 

 Οι δράσεις υποστηρίζονται από τους εθελοντές της οργάνωσης και συνήθως χρηματοδοτούνται από εκστρατεία συλλογής χρημάτων (crowdfunding).

Scroll to Top