Ο απολογισμός για την χρονιά που πέρασε

Κάνοντας τον απολογισμό μας για την χρονιά που πέρασε, αν και με αντίξοες συνθήκες, προσαρμοστήκαμε γρήγορα, και καταφέραμε να υλοποιήσουμε 22 δράσεις, να ολοκληρώσουμε 1 πρόγραμμα, να ξεκινήσουμε 1 καινούριο, και να συνεχίσουμε 1 υπάρχον πρόγραμμα!
Δείτε στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες για όλα τα παραπάνω, καθώς και τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα μας.
Scroll to Top