Προγράμματα Ελλάδας

Η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα στην Ελλάδα από το 2012, καλύπτοντας τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες ευάλωτων ατόμων και πληθυσμών, σε συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς.

Τα προγράμματα αυτά έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και χρηματοδοτούνται από Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και από εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης.

Σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένα

Η βοήθειά σου μπορεί να κάνει τη διαφορά ! Υποστήριξέ μας

Scroll to Top