«Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα»: Κοινωνικός αντίκτυπος

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι, καθώς το πρόγραμμα «Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα» το οποίo ολοκληρώσαμε την άνοιξη του 2020, έπειτα από μελέτη της μέτρησης του κοινωνικού του αντίκτυπου με τη μέθοδο SROI, παρουσίασε δείκτη 7,58:1, που σημαίνει πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα, 7,58€ κοινωνικής αξίας παρήχθησαν!

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την εταιρία MYTILINEOS, και η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό EQUAL SOCIETY.

Scroll to Top