Συνεργασία με το GIVMED!

Ενώνουμε δυνάμεις με το GIVMED, και χάρη στη δωρεά φαρμάκων μέσω της συνεργασίας μας, θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη μέσω του προγράμματος μας «Στηρίζουμε: Ιατροφαρμακευτική Φροντίδα για Όλους» που υλοποιείται αδιάλειπτα από το 2013!

Scroll to Top