´Ιδρυμα MATILDA μια καινούργια συνεργασία ξεκινά

Μια καινούργια συνεργασία ξεκινά, με σκοπό την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών μέσω του προγράμματος μας “Στηρί-ζουμε: ιατροφαρμακευτική φροντίδα για παιδιά”. Ευχαριστούμε το ´Ιδρυμα MATILDA για τη δωρεά του, η οποία μας βοηθά ουσιαστικά, στην επίτευξη του έργου μας.

Scroll to Top